Sunday, April 03, 2005

Sede vacante

Ok, voor diegenen die er de afgelopen week vragen over hadden hier een kort lesje in pontificaten.
Er waren er dus op een gegeven moment drie.
In 1377 ontstond er een Schisma in de kerk.
Er waren toen eerst opeens twee pausen.
Urbanus VI ( gesteund door Engeland), en Clemens VII ( gesteund door Frankrijk).
Toen in 1409 het Concilie van Pisa werd bijeengeroepen werden beide pausen afgezet.
Tijdens de daaropvolgende verkiezing van paus Alexander V bleek dat geen van drieen de zetel wilde opgeven.
Het resultaat: drie pausen.
Eentje in Rome, eentje in Pisa en eentje in Avignon.
In 1417 is het Concilie van Konstanz waar de drie pausen weer worden afgezet, en de verkiezing van Martinus V weer een solobaan oplevert.
En dan was er nog een dame, Joanne, die carriere zou hebben gemaakt in dit mannenbolwerk.
Zij heeft tijdens haar pauselijke kroningsplechtigheid een kind gebaard...als ze het al was is ze niet lang pausin geweest.
Net als de voorganger van JP2.
Dat was de lachende paus, JP1, die maar een maand heeft geregeerd.
En dan zit er nog eentje in Montana, Pius XIII, en eentje in Kansas, Pope Mike I in de Verenigde Staten, een tweetal tegenpausen met een paar dozijn "ware" katholieken als volgelingen...
En nog eentje in Alexandrie, maar dat is er een die wat meer volgelingen heeft.
Vorige maand stierf Gregorius XVII, een andere 'enige echte paus' in Spanje.
Als voornaamste kanshebber om nu de zetel te vullen ligt vooral Tettamanzi, de aartsbisschop van Milaan, in de race.
Hij is een kardinaal die gerelateerd is aan Opus Dei, een onder Franco opgerichte ultra-conservatieve spaanse katholieke denktank waar wijlen de paus erg veel sympathie voor had.
Tot zover, bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer.

http://www.truecatholic.org/pope
http://popemichael.homestead.com
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_pausen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Johannes_Paulus_I
http://www.ljongma.dds.nl/nl/weken/2003/week43.html
http://www.opusdei.nl/
http://www.cardinalrating.com/cardinal_113.htm

No comments: