Monday, November 14, 2005

Wat?

Mijn kids zijn verschrikkelijk boos, vandaar dat dit logje namens hen is!
Ze zaten televisie te kijken en het volgende bericht komt langs...
In de hal waar een groot aantal steentjes achter elkaar worden gezet, stond een raampje open en er vloog een mus naar binnen.

Een groot aantal stenen viel om.
De mensen die met die steentjes aan het spelen waren, werden natuurlijk verschrikkelijk kwaad en schoten de mus neer.
Ze schoten die mus neer.
Dit wellicht omdat ze de loser die de afgelopen weken al drie keer die steentjes omver had gegooid (gezellig, te laat naar bed, kater...) natuurlijk met geen goed fatsoen omver konden schieten...
Blij met een dode mus...een geheel nieuwe benadering van dit concept.
Ik roep iedereen die in de buurt van het FEC Expocentrum in Leeuwarden komt op, om toch op z'n minst een paar vierkante meters van dit uit zijn jas gegroeide, als record-poging gecamoufleerde reclame-blok, omver te keilen!
Het is maar een mus, maar het zijn ook maar doministenen...

naschrift:
Ik hoorde vandaag trouwens dat het erger was om iemand dood te maken met een blije mus...dat is misschien ook wel waar...

4 comments:

jan said...

Ruud de Wild heeft al 3000 euro uitgeloofd voor degene die de steentjes om gooit. Endemol heeft nu extra bewaking rond het FEC gezet.

Strangebrew said...

Hulde!!!

Roelof said...

Een paar duizend man naar Leeuwarden om daar eens tien minuten te gaan stampen. Moet te meten zijn op de schaal van richter.

Peter said...

Het zou de organisatie en Endemol sieren om na hun mediaspektakelstuk een even groots en spectaculair gebaar (paar miljoen, zoveel % van de verkoopopbrengsten) naar een diervriendelijke organisatie over te maken. Het haalt de mus niet terug maar compenseer dat dan met een flink bedrag in een diervriendelijker toekomst zodat mogelijk de mus weer een normaal verschijnsel in een beter en gezonder eco-systeem wordt. Ik koester heel weinig hoop dat men er spijt over heeft, zich schuldig voelt of verantwoordelijkheid aanvaardt buiten de eigen kortzichtige kapitaalbelangen om en reken nergens meer op bij dat soort lui.