Thursday, February 01, 2007

Switch off.

Het is maar voor vijf minuten.
Geloof ze niet als ze zeggen dat het ontwrichtend werkt als we allemaal tegelijk het licht uitdoen.
Het kost hoogstens meer energie om alles weer op te starten dan de vijf minuten hebben bespaard...
Dat zou een reden zijn om het niet te doen.
Niet de chaos en de ellende van een stilstaande economie als het even donker blijft...

No comments: