Monday, March 19, 2007

Appeltje voor de dorst.

Clusterbommen voor de rest.
En toch beweren de grote pensioenfondsen dat ze hun maatschappelijke rol serieus nemen.
Beleggen in wapenindustrie en onmenselijke arbeidsomstandigheden valt kennelijk allemaal nog onder de noemer maatschappelijk verantwoord beleggen.
Zelf heb ik werkelijk geen flauw idee waar het pensioenfonds, waar ik zoals velen verplicht aan gekoppeld zit, zoal in belegd.
Ik heb ondertussen geen illusies over het beeld dat men onder de evenaar heeft van landen met een beschaving zo hoog als de onze boven de evenaar.
klik voor artikel
Ik zou me machteloos woedend moeten voelen, omdat ik hier nooit eens iets aan terug kan draaien, maar daar schiet niemand echt wat mee op.

No comments: