Thursday, November 15, 2007

Recruteren is een vak

Om studenten te trekken naar de Christelijke Hogeschool Nederland wordt er gesmeten met fraaie geschenken.
Ook een volledig verzorgde avond in een casino behoort dan tot de mogelijkheden.
Als je bijvoorbeeld kiest voor de International Business & Management opleiding en dan naar Sun City mag.
Maar gokken mag toch niet?
Althans een brave christen doet dat niet, zo werd mij altijd uitgelegd.
En zou dus eigenlijk ook niet naar een glamourstad speciaal voor steenrijke toeristen aangelegd, in een derde wereldland, moeten gaan.
Dat bepaalt het christelijk geweten dan in het meest normale geval als het goed is.
Hoe komt de Hogeschool in vredesnaam tot zo'n wanhoopsdaad, want je moet dan toch wel een aantal principes vet laten varen...
Werving is de dobber van alle Hogescholen en Universiteiten tegenwoordig.
Er moet kennelijk wel iets tegenoverstaan voordat iemand zich in een jarenlange studieschuld stort.

No comments: