Monday, May 19, 2008

Voor, tegen, geen mening...

Politici kunnen zich geen mening veroorloven.
Ik probeer dat soms uit te leggen aan mijn leerlingen.
Zodra een bepaald ambt bekleed wordt, gelden niet meer de overtuiging en het uitgangspunt van vroeger, maar 'business as usual'.
Een christen die minister van defensie wordt bijvoorbeeld...
Ik heb er zelf ook lang over gedaan om het te snappen, en om heel eerlijk te zijn begrijp ik het nog steeds niet.
Dat mensen zoiets van hun gezagsdragers klakkeloos accepteren bedoel ik.
In stilte verwonder ik me over de populariteit van partijen die willen regeren aan de hand van een visie die drieduizend jaar geleden in een dorre woestijn ontstaan is.
Om het allemaal toe te passen op 2008 moet je van goede huize komen en soms onorthodoxe beslissingen nemen, sodeknetter...
Want we leven in een poel van verderf; homosexualiteit, persoonlijke/lichamelijke integriteit, moderne muziek...
Je dan in stand proberen te houden in de politiek en die slange-kuil die Nederland heet, is uitermate lastig.
Dan heb je een consequent christelijke en humane levensvisie nodig, om over te dragen op de onzaligen en op te varen als kompas.
We worden gelukkig geregeerd door een kabinet dat voor tweederde deze visie uitdraagt.
Maar kan iemand me uitleggen wat er consequent humaan is aan een clusterbom die uit negen ladingen bestaat, ten opzichte van een clusterbom die er tien heeft ?

No comments: