Thursday, March 04, 2010

Citaat.


Ooit ergens opgepikt, maar ik kan even niet meer verzinnen waar:

"De zaak der regering is niet hare zaak, maar die het volks.
De kiezers moeten van de gekozenen niet hun echo willen maken."

Thorbecke
(1789-1872. Voorzitter van de grondwetscommissie 1848, grondlegger van de parlementaire democratie in Nederland)

Met andere woorden begrijp ik het als volgt;
De overheid moet niet de stem van het volk proberen te verkondigen, als volk moet je het niet willen dat je vertegenwoordiging daarnaar streeft.
De overheid dient de behoeftes van de samenleving te inventariseren en de uitvoer daarvan te coördineren.

No comments: