Friday, August 20, 2010

Tien voor negen.

Er komt al een leerling binnen, en nog één.
Ik kijk op mijn lijst, maar die was nog niet compleet, zo was mij van tevoren al gemeld, mijn rooster komt overigens wel overeen met dat van de leerlingen die binnen komen.
De leerlingen staan te wachten op een powerpoint presentatie.
Maar die heb ik niet.
Ik weet van geen powerpoint presentatie...
Iemand vraagt mij waar de computers zijn, die normaal in de lokalen staan.
Ondertussen komen er steeds meer leerlingen binnen, het lokaal vult letterlijk helemaal op, sommigen zitten al op de vensterbank.
Waar normaal nooit meer dan vijftien mensen zitten, staan nu vijfenveertig getergde leerlingen op elkaar gepropt, allemaal ongeduldig vragen stellend over de verdwenen computers,
, die "f*ck*ng-powerpoint presentatie", de alweer onvolledige boekenlijsten, de tekstboeken die er nog steeds niet zijn, waarom er "k*nk*er-nog-aan-toe" niet genoeg stoelen en tafels zijn....

Een deel loopt, terwijl ik nog een paar vergeefse pogingen doe in al het rumoer de hele groep aan te spreken, bovendien alweer druk bellend naar buiten, mij nog even over hun schouder mededelend dat ze er een klacht over zullen indienen en dat we nog wel van hun ouders zullen horen.
Als even later de laatste leerling ook naar buiten loopt zit ik een beetje wezenloos voor me uit te staren.
Lege koffiebekers en blikjes Redbull, een half broodje, een papiertje van een Twix staren terug.
Mijn eerste werkdag.
En dan wordt ik wakker.

No comments: