Friday, March 18, 2011

Gisteren geleerd op school!


Het was geen les over Amerika, maar over mis-communicatie in groepen in het kader van vakdidactiek.

No comments: