Friday, March 02, 2012

Als de koe verdronken is...


De meeste ouders zijn er niet zo mee bezig. Maar die stakingen, die zij vooral lastig vinden, gaan over maatregelen die hun kinderen betreffen. Veel toekomstdromen die ouders hebben voor hun kinderen, worden door de overheid ernstig in gevaar gebracht.
In een crisis, waarin de economie kapot bezuinigd wordt, geen hervormingen meer worden gedaan maar alleen nog maar overal met de botte bijl in gesneden wordt, ligt de toekomst in de handen van de jongeren, zij die de vergrijzing én het economische débacle moeten oplossen.
Ondertussen zitten wij opgescheept met dit hopeloze kabinet met haar nog hopelozere bewindsvoerders.
Een kabinet dat zich laat gijzelen door een klein rot-partijtje dat ook geen oplossingen biedt.
Een kabinet dat in Brussel politiek voor de bühne bedrijft, en in eigen land de sterke broekriem van Colijn aantrekt, om nog meer te "verbeteren".
Ok, geld dat je niet hebt kun je niet uitgeven, maar als niemand straks meer wat heeft of durft, houdt ook zo'n beetje alles op. Nu is een crisis waarin je even pas op de plaats moet maken één ding, stoppen met investeren in je toekomst is een ander verhaal.
Er is bovendien wel geld voor onderwijs en een heleboel andere dingen, dat is een kwestie van keuzes maken.
Terug naar de toekomstdromen. Als zorg- en risicoleerlingen door gebrek aan opvang (scholen voor speciaal onderwijs die sluiten, ontslag docenten) terecht komen in het reguliere onderwijs, waar ze glashard zullen uitvallen (door minder tot geen ambulante ambulante begeleiding meer, geen taxivervoer meer, geen RT, geen PGB, daarna geen ondersteuning meer naar het zoeken van passend werk, want ook wegbezuinigd), onvermijdelijk een beroep gaan doen op het sociale vangnet (wordt ook al jaren fors op bezuinigd met allerlei ongewenste gevolgen), komt er dan wel iemand op dat ministerie die weet wat hij of zij doet?
Iemand die serieus gaat inzetten op die kenniseconomie waar iedereen wereldwijd om vraagt en waar iedereen in verkiezingstijd campagne mee voert om het vervolgens van de tafel te vegen.
Iemand die begrijpt dat onderwijs de basis is van je duurzame samenleving en uiteindelijk je gezonde economie. Iemand die begrijpt dat mensen niet alleen maar gelukkig worden van een inkomen en een plek waar ze elke dag naar toe mogen om braaf te werken, maar dat je je misschien ook nog verder wil ontwikkelen, je horizon wilt verbreden omdat dit een basisbehoefte is van de mens, en doorgaans het onderwijs daarvoor de randvoorwaarden vervult.
Dempt er dan wellicht iemand eens die put?
Die mag zelf uitzoeken met wie waarmee.

2 comments:

Sonja said...

Je snapt het niet he.. waarom 'men' dit niet snapt.. Ik heb hem even geshared op facebook (als je dat ok vind) omdat je hier precies opschrijft hoe ik er over denk, maar ik krijg het niet zo mooi kort en bondig mijn toetsenbord uit..

Strangebrew said...

Ik vind het prima! Groetjes!