Tuesday, September 21, 2004

Dream on...

Leden van de Staten Generaal,
Dit zal de laatste keer zijn dat uw regering haar plannen in een ceremoniele setting als deze aan u bekend maakt.
Over enkele dagen zal ik namens de regering alle bestuurlijke bevoegdheden overdragen aan het Volkscomitee Ter Oprichting Van De Republiek Laagland.
Dit zal betekenen dat wij vanaf heden alleen nog maar onze mening geven wanneer ons dat gevraagd wordt in een gesprek bij een goed glas wijn in de huiselijke sfeer.
Ons Willem zal fijn met water aan de slag gaan, en ik zelve zal mij terugtrekken op een fijne tweekamerflat te Haarlem, alwaar ik, met toestemming van het Volkscomitee als laatste regeringsdaad in functie, gratie aan alle uitgeprocedeerde asielzoekers en thee zal schenken...

No comments: