Friday, October 15, 2004

Kun je ook ...

...de griepprik halen als je niet tot de risicogroep behoort?
Mensen die niet tot de risicogroep behoren kunnen aan de huisarts vragen of zij ook een griepprik kunnen krijgen. Als de huisarts dat wil doen, moeten zij zelf de kosten betalen van één of twee contacten met de huisarts (zo'n 35 euro) plus het vaccin (zo'n 25 euro). In sommige gevallen worden deze kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Om te weten of dit voor u van toepassing is, kunt u de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering doorlezen of uw zorgverzekeraar bellen. Het kan ook zijn dat een werkgever de griepprik aanbiedt aan zijn werknemers.
bron: cz-groep

....jammer dan, te laat...
...en toch best een fotogeniek virus....


En omdat ik vandaag toch niks anders kan doen, geef ik als echte vakidioot meteen even een nieuw archeologisch feit door:
Het lang verloren paleis en vermoedelijk ook de plek van het graf van Djenghis Khan zijn ontdekt.
Mongoolse begrafenissen waren doorgaans niet de meest populaire staatsaangelegenheden die binnen of- buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders graag bijwoonden, familie of niet.
Alle bezoekers werden namelijk vermoord om de plaats van het graf geheim te houden.
href="http://www.msnbc.msn.com/id/6189531">
http://www.lacma.org/khan/index_flash.htm

No comments: