Monday, March 07, 2005

'T is oorlog...

....zegt men.
Nederland wordt aangevallen en het wordt tijd dat we daaraan eens iets gaan doen!
Ons kabinet gaat schijnbaar blindelings af op wat Rice of Busch iedere keer weer uitleggen als er samen een boterhammetje gegeten wordt...
U weet wel, op die hoogst genante momenten dat vertegenwoordigers van ons kleine landje zich trots handenschuddend laten fotograferen door de internationale pers.

Omdat "wij" ons mogen verheugen in de warme sympathie van een immens land als Amerika!
De blijdschap van die nederlandse politici op zulke momenten, daar krijg ik pas plaatsvervangende schaamte-gevoelens van: "Wat moeten mijn vrienden in andere landen wel niet denken als ze dit zien op televisie...".
De Verenigde Staten hebben vanaf het begin erop gehamerd dat ze het in Afghanistan niet alleen afkunnen.
Het werd al snel een gefabriceerd collectief probleem.
Het Navo-bondgenootschap kwam er niet uit.
De aanslagen van '11 september' kunnen weliswaar als aanval worden gezien op de gehele Navo, dus op alle lidstaten volgens de grondvesten, niemand durfde echter zijn vingers hieraan te branden.
Gelukkig is er altijd nog artikel 5 van het Navo-grondvest, dat Navo-landen verplicht om elkaar in het geval van een aanval te helpen. . .
Waterdicht is het niet helemaal.
Er kwam een coalitie.
Wie bepaalt binnen deze coalitie wat er gebeurt?
Wij in ieder geval niet, want veel nederlandse parlementsleden hebben ondertussen gewezen op de goedkeuringsprocedure in artikel 100 van de Grondwet waarin de Kamer toestemming moet geven voor vredesoperaties in het buitenland.
Is deze missie een vredesoperatie?
Nee, ja, hallo, dan natuurlijk niet!
Het is onderdeel van Enduring Freedom, de anti-tereur-oorlog.
En ons is gezegd dat we in het kader van de "nationale veiligheid"een bijdrage moeten leveren aan de troepen die in Afghanistan het terrorisme bestrijden!
Nederland stuurt dus een groep van 165 Special Forces.
Zij zullen daar niet alleen patrouilleren, maar ook deelnemen aan gevechtshandelingen.
Dit komt niet uit de lucht vallen, dit is voorgekookte koehandel.
We hadden besloten dat onze jongens niet meer in Irak mogen rondrijden.
Dat vonden ze in Washington op zich wel goed, maar daar moest dan kennelijk wel iets tegenover staan.
In de hele aanloop naar de uitzending van onze Special Forces, een oorlogshandeling, is onze Tweede Kamer voortdurend "verkeerd voorgelicht".
Zoals het pijnlijke gedraai op de vraag wat dhr. J Blom te zoeken had op een persconferentie in Qatar over de bondgenoten van Amerika tijdens de laatste Irak-oorlog.
Het kabinet vindt dat geen liegen, want is er diep in haar hart van overtuigd dat het kabinet voor dit soort ingewikkelde en wijze besluiten geen toestemming van het Parlement nodig heeft...
Ik zou willen dat de uitkomst van het spoeddebat eist dat diezelfde trotse, blije "vertegenwoordigers van ons land" bij het terugkomen van de eerste "bodybags" hoogstpersoonlijk aan die families gaan uitleggen waarom dit moest gebeuren.

fotos geleend van ANP
http://www.nos.nl/nieuws/artikelen/2005/2/25/reactiesmissieafghanistan.html
http://www.antenna.nl/ravage/archief2003/2003archief/0703ar03.htm
http://www.vpro.nl/programma/ochtenden/afleveringen/18528387/
http://www.vpro.nl/programma/ochtenden/afleveringen/20538011/

No comments: