Tuesday, May 24, 2005

Intelligent design.

Achter de feiten aanlopen, zoals ik zelf deze week, is voor een gewone sterveling nog tot daar aan toe.
Om als minister met oud nieuws te komen is eigenlijk onvergeeflijk.
Het voornemen om een debat te organiseren tussen creationisten en evolutie-wetenschappers, om nog eens naar elkaars standpunten te kijken... een ridicuul plan.

Waarom zouden we dat nu gaan doen?
Zodat godsdiensfanaten straks ook in nederlandse biologieboeken de ruimte krijgen om op pagina 1 rectificaties te plaatsen.
Met als voornaamste strekking dat de evolutietheorie maar een theorie is, en je open moet staan voor andere verklaringen, zoals de hand van god, over het waarom en hoezo wij met z'n allen op deze krentenbol rondrennen.
Al sinds de ontstaansgeschiedenis van de kerkelijke instellingen komt men er niet uit waar de supremacy op alle verklaringen ligt.
Nooit een goed boek over de middeleeuwen en de inquisitie gelezen zeker, die minister....

No comments: