Wednesday, April 05, 2006

Jongeren-terreur!

Een misleidende titel, ik zeg het maar meteen.
In Dukenburg schijnen jongeren de dienst uit te maken.
Gecategoriseerd van 1 tot en met 4.
Deze categorieen zijn bijna wetenschappelijk onderbouwd.
Categorie 0 zijn spelende kinderen of voetballende jongeren van 12 tot 16, omschreven als "jongerenontmoetingsgroepen, soms wat luidruchtig".
Categorie 1 bestaat uit clusters van jongeren die "zoeken naar grenzen" in de vorm van spijbelen en vandalisme, gemiddelde leeftijd 9-18 jaar.
Categorie 2 omschrijft men als "overlastgevend door experimenteren met drugs" en af en toe een veroordeling wegens bijv. bedreiging, gemiddelde leeftijd 14-18 jaar.
Categorie 4 is de straatbende met een duidelijke hierarchie, "veroordeeld voor zware delicten", gemiddelde leeftijd 18-25 jaar.
Deze categorie schijnt in Nijmegen eigenlijk niet voor te komen.
Categorie 3 daarentegen wel, een cluster van jongeren die een meervoudige problematiek hebben, regelmatig veroordeeld zijn, en "kans hebbend op het afglijden naar criminaliteit", gemiddelde leeftijd 16-20 jaar.

Als ik nu een "jongere" in Dukenburg zou zijn, zou ik me toch wel erg bewust zijn van het feit dat ik kennelijk ben ingedeeld in een cluster, met een gradatie aan overlast die ik veroorzaak. Terwijl ik voor mijn gevoel voornamelijk gewoon bezig ben met een balletje te trappen, buiten te spelen en het ontmoeten van leeftijdsgenoten.
Mijn basisbehoeftes vervullen bij wijze van spreken.
Ik krijg misschien wel eens de indruk dat alle generaties voor mij nooit buiten de deur kwamen totdat ze de leeftijd bereikt hadden waarop ze getrouwd en voorzien van een baan naar een ander huis werden verplaatst, om op hun beurt ook weer hun kinderen "van de straat" te houden.
Ik heb kennelijk het "hangen" uitgevonden!
Ik ben geniaal!
Tegelijkertijd weet ik eigenlijk ook wel dat "vroeger" nooit procedures werden aangespannen tegen basisscholen, omdat tijdens het speelkwartier de achterbuurman niet rustig zijn krant kan lezen, en aldus weet af te dwingen dat er een flinke muur om het plein heen wordt gebouwd. Kinderen zijn vervelende herrieschoppers, geen kleinere plaatsgenoten meer...
En als kinderen in jongeren veranderen, worden ze een probleem, net als luchtverontreiniging en stijgende prijzen.
Naarmate mensen ouder worden, vervreemden ze steeds meer van generaties die achterop komen.
Totdat je door een winkelier wordt weggestuurd uit je vaste hoekje in het winkelcentrum, omdat je rollator hinderlijk in de weg staat.
De jongeren in zo'n hanggroep zeggen overigens heel vaak dat ze best "meer van de straat af willen" en bijvoorbeeld graag sporten.
In veel wijken zijn de faciliteiten hiervoor wel aanwezig, maar het kost organisatie en geld om structureel een programma aan te bieden.
De Gelderse Sport Federatie (GSF) heeft in het kader van het "Europees Jaar Opvoeding door Sport" een project opgezet.
De subsidie wordt verstrekt door het Ministerie van VWS en de Provincie Gelderland.
Door middel van het volbrengen van sportieve uitdagingen, een jaar lang, worden jongeren gemotiveerd tot het anders en beter inrichten van hun leven.
Voor jongeren die aangeven dat ze ernstige problemen hebben is er zelfs een nazorg-traject om de helpende hand te bieden in relatie tot werk en scholing.
De jongeren die ik hierover spreek zijn laaiend enthousiast.
U voelt hem al aankomen wellicht, maar op dit moment is niet helder of er volgend jaar genoeg geld is om het project te herhalen.
Terwijl de deelnemers aangeven dat ze hierdoor echt een beter beeld van zichzelf en hun mogelijkheden hebben gekregen.
Nijmegen is niet uniek wat hanggroepen betreft.
Wanneer het echt een groot landelijk probleem is, zou er ook meer prioriteit aan gegeven kunnen worden.
Dit soort projecten zou men voor de langere termijn hun subsidie moeten garanderen.
Het werkt preventief.
Dat lijkt me zinvoller dan toegeven aan het credo "nog strakker aanpakken".
Streng reguleren en toezicht houden kost immers ook behoorlijk wat.

http://www.de-ultieme-uitdaging.nl/
http://www.gelderland-sport.nl/

No comments: