Friday, July 21, 2006

Ingetogen.

Is het hier oorlog?
Eh, ja...
Met excuses voor de enigszins belegen aanhef.
Maar het leger bepaalt gewoon tijdens de vierdaagse wat er in de stad gebeurt, niet de Burgemeester of de Gemeente.
De legerfunctionarissen die de mars organiseren en leiden zijn degenen die bepalen wat een prestatie is.
Zij zijn degenen die het weer bijhouden en de rest van de amateurs en vrijwilligers op de hoogte houden.
Information on need to know basis...
De mars is van oorsprong een expliciet militaire aangelegenheid waar burgers gaandeweg aan mee mochten doen.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd moet men gedacht hebben.
Vanaf dat moment werd het m.i. echter ook de verantwoordelijkheid van het leger om die burgers water en verzorging te bieden, met de eigen leger-infrastructuur, en in samenwerking met alle andere hulpverleners in de regio.
De mars wordt tenslotte gelopen door steden en dorpen, niet in besloten rondjes op de Veluwe...
Alles moet er voor wijken, alles wordt er op aangepast.
Je kunt geen 45.000 mensen op pad sturen en roepen dat ze genoeg moeten drinken, want ze hebben hun eigen verantwoordelijkheid.
Tegelijkertijd weet je ook wel dat wanneer er iets gebeurt, binnen of buiten jouw mars, ambulances er door diezelfde massale mars gewoon niet bij kunnen komen...
Als je de verantwoordelijkheid over al die burgers niet wil, moet je ze weren uit je stoere oefening en uit de openbare ruimte weg blijven...
U ziet het, ondertussen rolt iedereen over elkaar om zijn duit in het zakje te doen.
Mijn jaarlijks terugkerende woede over de totale overname van deze stad door 's lands grootste campagne voor het leger stond altijd al in contrast met mijn bezoek aan het festival dat er aan vast gekoppeld zit.
En dat gold voor veel mensen om me heen, die De Affaire en De Oase als vrijplaatsen beschouwden ten opzichte van het commerciele geweld in de rest van de stad.
Nu komt daar nog iets bij.
Wel of niet feesten en optreden met op de achtergrond een paar dodelijke slachtoffers.
Alleen als je de mars en het festival volledig loskoppelt van elkaar kun je hier uit komen.
Twee dingen, twee verschillende doelgroepen...
Alleen zo kom ik uit mijn eigen ethische cirkelredenering.
Ik ga wel spelen vanavond.
En hoop van harte dat ik daarmee niemand schoffeer.
Want de feesten zijn gewoon niet ingetogen, wat iedereen ook beweert.

No comments: