Monday, November 06, 2006

U kunt het uiteraard negeren....

Dat staat u vrij.

In ons land zijn we doorgaans tegen de doodstraf.
Daar zijn goede redenen voor die te maken hebben met een stuk beschaving.
In ons land zijn we doorgaans ook niet meer "trots" op de daden van de VOC.
Dat heeft te maken met veranderende opvattingen over beschaving...

Overwinnaarsretoriek.
Je moet doorgaans in de nederlandse politiek de doodstraf verfoeien, uit principe.
Omdat je je eigen cultuur hoog verheven wilt kunnen achten boven primitieve samenlevingen waar mensen worden opgehangen of vergast omdat ze naar 's lands wijs en eer de fout in gaan.
Omdat "oog om oog" domweg primitief is, en aantoonbaar niet werkt als opvoedings-methode.
Omdat wij niet perse de opvattingen van een ander hoeven over te nemen, vanuit onze historisch gegroeide eigenheid.
Maar de verleiding om te zeggen dat dit wel iemand was die ernaar gesolliciteerd had was toch te groot voor sommigen.
Wat genocide is, en wat collateral dammage, wordt pas bepaald als het spel uit is.
Dat is het moment waarop de spelers na een oorlog bij capitulatie langs een zorgvuldig gekozen lat van de moraal worden gelegd.
Die was goed, die was fout, die had god aan zijn kant...
Degenen die dit soort afwegingen maken zijn niet onfeilbaar.
Politieke systemen en hun waarden veranderen, soms sneller dan je denkt.
Juist dat maakt een definitieve maatregel als de doodstraf een zwak instrument.
En een goedkopere vorm van genoegdoening dan we zouden willen toegeven.
Zelfs als we hier al eeuwen denken dat wij het patent hebben op zuivere oordelen.
Zoals de mening over de doodstraf.
Daar zijn we tegen in Nederland.
Maar soms kun je niet anders zeggen onze bewindslieden.
Je bent tegen moord, maar soms kun je er redelijkerwijs niet onder uit...
Gij zult niet doden is dus in overdrachtelijke zin te interpreteren.
Er zijn compromissen mogelijk bij dergelijke eeuwige waardes zo blijkt.
Velen zullen beweren dat ook dit dan maar een onderdeel is van onze beschaving.
Maar het begrip is vooral schatplichtig aan de kant van de planeet waar je hem bevochten hebt.
De helft heeft een martelaar erbij, de andere helft krijgt geen antwoord meer op hun vragen.
Als de helft van het volk juicht, heb je in ieder geval de helft van het volk aan je kant.
Als de helft van je vrienden gezegd heeft hoe ze het willen hebben, veranderen je opvattingen over de "basics" van beschaving, zelfs in het licht van je overtuiging, kennelijk mee...
Ook als je premier van Nederland bent.

U heeft nog een kleine drie weken voor u naar de stembus mag.
Verlos ons van die man!

zie ook :
6 november bij
http://bieslog.vpro.nl/programma/bieslog/index.jsp
http://www.stemwijzer.nl/
http://www3.kieskompas.nl/
http://www.uheefthetvoorhetzeggen.nl/
http://verkiezingen.startpagina.nl/

2 comments:

Moniekie said...

"Fijn" die Bijbelse waarden. Ik ga nu al duimen dat die zogenaamde sociale christen democraten weggevaagd worden.

Strangebrew said...

Het kan nog veel leuker worden volgens mij...
:)