Thursday, February 01, 2007

Take it or leave it...

Mensen die vanuit hun religie niet volledig wensen te integreren in onze samenleving moeten op hun vingers worden getikt.
Mensen die bepaalde aspecten van onze moderne samenleving niet zien zitten, moeten maar opzouten.
Althans dat is de boodschap aan minderheden, wanneer "we" het gevoel hebben dat "ze" alleen maar de krenten uit de pap willen hebben, maar daarnaast het lef hebben kritiek te uiten op "onze" zeden en gewoonten die hen tegen de borst stuiten.
Je kunt niet profiteren van onze democratische heilstaat en tegelijkertijd alleen die dingen overdragen aan de volgende generatie die je wel ziet zitten.
Kennisoverdracht en integratie moeten volledig zijn.
Anders is er sprake van gesegregeerd denken, en dat moet ten stelligste worden afgekeurd.
Dit is tenslotte onze cultuur.
"Slikken of stikken" zeggen we dan...
Dus.
Uitgeverij Van Dale komt in maart met een christelijke editie van het Pocketwoordenboek Nederlands, een woordenboek dat is bestemd voor kinderen van acht tot twaalf jaar. Van Dale heeft dit gedaan op verzoek van en in nauwe samenwerking met een groep van vijf reformatorische basisscholen in Staphorst.
‘Vulgaire’ woorden zijn komen te vervallen. Kinderen in Staphorst hoeven binnenkort niet langer te worden geconfronteerd met woorden als gelazer, hartstikke, fikken (in de betekenis ‘handen’), flikkeren (‘vallen’), verzuipen en verrek. Bovendien zijn er scheldwoorden weggehaald (onder meer smeris, nitwit, helleveeg, hork en trut), en tot slot zijn er woorden geschrapt waar basisschoolkinderen volgens de Staphorster scholen te jong voor zijn. We moeten hierbij denken aan woorden als seks, sperma, prostituee en afterparty.
Overigens is de bewerking niet tot schrappingen beperkt gebleven. Bij sommige woorden is gesleuteld aan de betekenisomschrijving. Staat er in de algemene editie bij geslachtsziekte:
‘ziekte die wordt overgebracht door het hebben van seks’, in de christelijke editie is dit geworden ‘ziekte die via de geslachtorganen wordt overgebracht’. ANP.
Taal is doorgaans een van de meest wezenlijke elementen van een cultuur.
Als je serieus de cultuur waarin je leeft, als school notabene, wil verklaren en overdragen aan de volgende generatie, dan moet je het totaalpakket doorgeven.
Ook de dingen die niet in jouw straatje passen, hoe hip dat straatje ook wordt gepresenteerd tegenwoordig.
Ongecensureerd, voor wat het waard is.

1 comment:

Strangebrew said...

Gien zegt: Vanmorgen vroeg hoorde ik op het journaal dat Van Dale toch afziet van het uitbrengen van deze woordenboeken.
link: http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=808428/sc=ca49b8

Ik las het ook en ben blij toe! Het moet niet gekker worden....