Wednesday, November 28, 2007

Banaal.

Ranzig misschien zelfs.
Een openbaar debat over de relaties van een wethouder.
Met publiek, min of meer (want met veel problemen) live te volgen op internet.
Ongeacht of de personen in kwestie afspraken hebben met eventuele partners over wat ze doen en laten.
Ongeacht of het buiten werktijd of wel of niet in het openbaar is gebeurd.
Het is een heksenjacht.
Dit kan niet meer over politieke inhoud gaan.
Dit gaat over normen en waarden.
Alsof ik zit te wachten op politici of bestuurders met een voorbeeldfunctie voor mij zelf.
Ik heb helemaal niemand met een voorbeeldfunctie nodig.
Er is een 'calvinistisch-reveille' naar de oppervlakte geborreld uit een hele diepe stinkput.
De mensen die nu met gedragscodes en fatsoensopvattingen lopen te schermen zijn pedant, onbeschoft en indiscreet.
Volksvertegenwoordigers die middels een strak geregiseerde mediahype afrekenen met een politieke opponent.
Hoera.
De politiek in deze stad heeft nu echt boulevard-pers-niveau gehaald.
How low can you go.

4 comments:

N O'M said...

Zoals 't er nu naar uitziet is het met 'een sisser' afgelopen: Depla heeft zijn mond gehouden, precies zoals hij al had aangekondigd. Wat mij betreft had hij pas zijn geloofwaardigheid verloren als-ie daar nu op was teruggekomen. Hulde!

Strangebrew said...

Ja toch?

Hans Otter said...

Op de internet link vind ik geen informatie.

In ieder geval, mij is bekend dat alle topfuncties in Nederland gecontroleerd worden door pedofiele en homofiele netwerken. Informatie over deze netwerken voor blackmail en selectie van corrumpeerbare sleutel posities wordt doorgaans in de doofpot geplaatst, maar regematig lekt er wel eens wat van de vreemde sexuele moraal van bestuurders, politici, media werknemeners, dominees en pastoors, rechters en politie agenten.

Een mannenwereldje.
Geheime organisaties, zoals de Rooms Katholieke Kerk in al haar schuil adressen, de Vrijmetselarij en volgelingen van Anton Lavey zijn allen mannen. Enkel mannen. Zoals ook de Fascisten en Nationaal Socialisten bestonden uit mannen in het bestuur.

Referenties:
Intellectuele achtergronden van het homofiele netwerk achter de politiek.

Een getuigenis over dit onderwerp door Kay Griggs, welke getrouwd was met een van deze homo's:
Kay Griggs interviews

Het pedofiele netwerk is ook georganiseerd vanuit de Rooms Katholieke Kerk. Een detective die het pedofiele netwerk onderzocht in de Verenigde Staten is Jim Rothstein, die voor de politie werkte. Ik denk dat ie zoveel kon ontdekken, omdat ie zelf Katholiek is. Hij ontdekte dat Kardinaal Spelman, de Kardinaal destijds van New York, de ergste pedofiel was in Amerika.

Johnny Gosh is een van de duizenden kinderen die elk jaar ontvoerd wordt voor pedofiele prostitutie in de US.

Ik zag dat de auteur van dit blog geschiedenis docent is. Nou, ik ben doorgaans snel in conflict met historici in Nederland, omdat ze zo ontzettend veel liegen en geheim houden. Bijvoorbeeld dat Adolf Hitler een Katholiek was, de waarheid over de Spaanse Burger Oorlog, en de leugens over dit onderwerp gaan zo door over de gehele lijn der geschiedenis. Ik hoop dat jij anders reageert.

In ieder geval, mocht ook deze geschiedenis docent geen benul hebben van de geschiedenis, zoals alle geschienis sofisten die ik tot nu toe mocht treffen, de waarheid over
een van de historische oorzaken van de bestuurlijke corruptie in Nederland is hier vermeld.

Mij was niets bekend van die belangrijke afspraken door Koning Willem 1 met het Vatikaan. In Duitsland was het Adolf Hitler die zo'n Concordat sloot, in Italië was het Benito Mussolini, waarbij Benito het huidige Grondgebied van het Vatikaan schonk aan de Paus, met het Rooms Katholicisme als Staatsreligie in Italië.

Pleegde Koning Willem 1 landverraad?

Ja, zeggen de feiten. Ik kan niet anders vermoeden, dan dat de oorspronkelijk afstamming van Willem de Zwijger vernietigd werd door Napoleon. Maar mogelijk al eerder. Zoals dat zelfs nog eerder gebeurde met King James 1 van Engeland, de zoon van Bloody Mary Stuart 1 en haar Italiaanse boekhouder.

De huidige politieke filosofie is gebaseerd op het pamflet van landverraad toegeschreven aan Baron Capelle tot aan den Pol. Het pamfet is hoodstwaarschijnlijk opgesteld door een Jezuïet, want Contra Reformatie is de alomtegenwoordige stijl van het pamflet. Nu dan is het zo in de macht in Nederland, als je niet bereid bent tot corruptie, dan ben je niet manipuleerbaar door de buitenlanders die de nederlandse politiek bepalen.
He's So Gay

De Europese Unie heeft haar vlag van de afbeelding van papistische Maria.

Strangebrew said...

De informatie staat er gewoon,beter zoeken in het archief.
Uw reactie is echter daarnaast 'niet ter zake', grievend (want anti-homo, so who's next?) en één lange link (letterlijk). Uw reactie is bovendien anoniem, want ik kan alleen via dit commentaar-venster op u reageren. Dat vind ik uitermate storend. Dit is geen forum. Reageren kan uiteraard, maar op deze manier kan niemand er iets mee. De enorme hoeveelheid informatie die u kwijt wil langs deze weg kunt u in het vervolg beter in een eigen weblog zetten.
Gelieve niet meer te reageren, ik voel mij anders geroepen uw reacties te verwijderen.