Tuesday, June 16, 2009

Het zijn er vijftien komma acht.


Vijftien komma acht
miljoen.
Geen tsunami van allochtonen, gewoon Europeanen....
En dat staat tegenover een vette 80 % van alle Europeanen die overwegend niet kerkelijk zijn maar desgewenst
zeggen dat ze christen zijn.
80% van de Europese bevolking: dat betekent natuurlijk niet automatisch dat de overgebleven 20% volledig uit moslims bestaat.
Er zijn niet-kerkelijken, hindoes, animisten, wicca's,
boeddhisten, joodse mensen, satanisten, "zarathustranen", en wat dies meer zij onder die twintig procent, maar ze vormen samen nog steeds een minderheid.
Maar er wordt nu geroepen
"meer dan vijftig miljoen" moslims in Europa, en die zijn vrijwel allemaal crimineel en moeten bij slecht gedrag allemaal naar huis worden gestuurd....
Ok.
Leg dit nu nog eens aan mij uit, en doe wat mij betreft maar net alsof ik een kind van vijf ben.
Hebben we het nu dus over die moslims die pas tijdens de kruistochten van de rest van Europa in kennis werden gesteld, e
n zijn zij in die landen, hun eigen landen, niet gewoon autochtonen?
Want Rusland en het voormalige Oostblok is namelijk ook onderdeel van het continent Europa, en dat telt de PVV kennelijk gewoon mee.
Maar voor zover ik weet heeft de EU daar geen zeggenschap over, dus al helemaal niet een parlementariër die zijn pas verkregen zetel in Brussel niet eens wil gebruiken, omdat hij Brussel maar stom vindt en het Schengen-akkoord ook...: "Ik heb gelijk en jullie zijn allemaal stom.
Ik ben de kampioen van het vrije woord, een 'freedomfighter', en ik spreek namens alle nederlanders. Want wie zwijgt stemt toe...."

3 comments:

festina lente said...

Wil hij niet in Denemarken gaan wonen? Hoe zou knettergek in het Deens klinken?

Strangebrew said...

Skør.... "skur"?
Of "Han er sindssyg!".
Wat dus hopelijk betekent "hij is knettergek" en niet "hij is een geniale man met visie"...

festina lente said...

:)