Friday, August 07, 2009

Protocol.

Dat kan nog leuk worden.
De voorspelling is dat 1 op de 3 mensen door de griep getroffen zal worden.
Ongeacht of het de Mexicaanse, Spaanse, of Huis-tuin-en-keuken-griep is.
In het worst-case-scenario dat ons nu steeds wordt voorgehouden is straks iedereen tegelijkertijd ziek.
Dus tweederde van de beroepsbevolking zal uitgeschakeld zijn in dat script.
Vandaar dat Nederland nu geregeerd wordt door protocollen.
Iedereen schakelt gewoon een bedrijf in dat in juridisch en medisch advies grossiert, en dan hoeven we lekker niet meer zelf na te denken en volgen braaf de richtlijnen.

Als u het vermoeden heeft dat u open TBC hebt opgelopen mag u gerust naar de dokter, maar als u symptomen van de griep vertoond wordt u geacht een telefonisch consult aan te vragen.
Als u zorgbehoevend bent, hoop dan maar dat u geen koorts krijgt, want het adviesbureau van het toch al onderbezette zorgteam zal uit voorzorg adviseren om niemand bij u langs te sturen, veel te veel risico.

Als u geen warm water meer heeft, vraagt de telefoniste vanaf nu wat uw gezondheidstoestand is.
Niet een charme-offensief van de Nuon waarmee ze laten zien geïnteresseerd te zijn in de mens achter het klantnummer, maar protocol om het personeel in bedrijf te houden.
Het gaat hierbij dus niet om welzijn, maar om economie.
Als er al een ramp van bijbelse proporties onderweg is, dan heeft dat meer te maken met al die dingen die we uit voorzorg niet meer doen, in plaats van dat de beroepsbevolking daadwerkelijk door haar hoeven zakt met hoge koorts en droge hoest.
En ondertussen mag ik straks gewoon naar mijn werk, naar een openbare plek waar niemand in zijn zakdoek kucht, hoest en nies-hygiene heet dat, dus het is een kwestie van tijd.
Maar met 1 op 3 wordt dat , als ik zelf niet onderuit ga, wel heel relaxed.
Uitgerust kan ik op vakantie in oktober want tweederde minder file, tweederde minder adhd-ers in mijn lessen, tweederde minder co2-uitstoot en tweederde minder mensen op de dijk op een mooie nazomerdag...

No comments: