Wednesday, November 25, 2009

Wat wil 'men'nu?

Het college van Nijmegen is gevallen, het haalt zelfs het landelijk nieuws.
Op het internet wordt er gespuugd en geschreeuwd.

Het reaguurders- falderappes doet flink wat duiten in het zakje, alsof de wereld zit te wachten op ongenuanceerde anonieme meningen.
Reacties op berichten van een online krant zou ik eigenlijk niet meer moeten lezen, het is moeilijk af te leren, een nare verslaving, maar ik doe echt mijn best om niet meer door te klikken...
'Men' is namelijk nooit tevreden en wie 'men' eigenlijk is, blijft doorgaans volstrekt onduidelijk in dit geval.

Ook nu weer.
"De linkse politiek van Nijmegen functioneert weer eens niet, zoals altijd" en "net goed" lijkt de algemene teneur...
Dat het hier juist gaat om een doorgaans goed functionerende raad, die haar wethouders of een fractie waar nodig terugfluit, zien velen gewoon niet.
Een hardnekkig geval van algemene politieke kortzichtigheid en bevooroordeling.
Het gaat uiteindelijk op de meeste terreinen helemaal niet zo beroerd in dit linkse plaatsje, maar dat is lang niet zo leuk om over te miepen.
Hoe dan ook doet deze raad precies dat, wat ze moet doen, ze controleert de uitgaven van haar wethouders, ook als deze tegen hun fractie in moeten gaan.

Tenminste, zo kun je het ook zien.

Maar dat is kennelijk ook weer niet goed, dit is tenslotte Nijmegen.

3 comments:

Mark said...

Dualisme op deze manier is niet verkeerd persé. De vraag is echter of men op dit ozb-verhaal het onderste uit de kan had moeten willen halen. Die keuze is wel gemaakt.
Het compromis 2,3% waar het college mee kwam, als ik NRC Handelblad 25-11-09 goed interpreteer, was kennelijk ook niet goed genoeg.
Dus, dan past een duidelijk antwoord.
De vraag is waar die 'rooien' nu zijn. Ingekapseld door de 'vrije' markt? Dat een deel van Nijmegen niet op 'hullie' zit te wachten, was al langer bekend. Er is altijd wat te nuilen.

Mark said...

Bij navraag bleek dat van die 2,3% niet te kloppen.
Het 'gat' tussen de PvdA-fractie enerzijds en het College anderzijds is een bedrag van zo'n € 15,- lastenvermindering voor de burger. € 15,- meer dan de voorgestelde € 32,-. Het gaat over een paar knaken, dus helemaal nergens over.

Strangebrew said...

Helemaal helder nu ! X