Tuesday, March 01, 2011

Masteropleiding.

Ik moet weer terug naar school.
Volgend jaar als ik klaar ben met mijn studie, en ik een jaartje alleen maar wil werken en zo, kan ik gelijk weer door, want die bachelor-graad is niet sjiek genoeg, dat moet een master zijn.
Die status is belangrijk, in het buitenland grossiert men ook in titels, met alle gevolgen van dien, en Nederlanders zijn dus weer eens niet ambitieus genoeg.
Over welke mastervariant gaat het hier trouwens? Die van een jaar?
Die zou beter moeten zijn dan de drie jaar vakdidactiek (want daar hebben ze het vooralsnog over) die ik er dan net op heb zitten ?
Moet ik dan verdorie een master halen voor het onderdeel 'orde houden'?
Het gaat namelijk helemaal niet over vakinhoud, die is hetzelfde als van de eerstegraadsopleiding, het gaat puur om de theorie van de onderwijspedagogiek , van Europese kaders waar het op papier allemaal naadloos in moet passen, alsof ik over de accreditatie ga van zo'n opleiding....
Straks kan ik prima een referaat schrijven over mijn opvoedkundige beroep en de maatschappelijke betekenis ervan, omdat ik dat geleerd heb in een master-opleiding, maar ik weet nog steeds niet meer jaartallen of zinsdelen te verklaren, want meer dan ik er daarvan al geleerd heb zijn er gewoon niet.
Maar ik ben wel even hoog opgeleid als mijn collegas in de VS of in Duitsland.
En dat terwijl mijn studiegroep voor 80% uit Duitsers (en een paar andere nationaliteiten) bestaat die juist naar Nijmegen zijn gekomen om een kortere route te nemen, want in hun eigen land doen ze er inderdaad minimaal zes jaar over om docent te worden en moeten daarna inderdaad verplicht een master halen om überhaupt les te mogen geven aan de bovenbouw, om genoeg te verdienen om van te leven.
Hier was dat net iets beter en pragmatischer geregeld.
Die zullen zich ook wel belazerd voelen als dit erdoor wordt gedrukt.
Hadden ze ook in Bremen, Calais, Köln of Bochum kunnen blijven.
Docenten zijn aanstellers, ze zijn lui en niet goed opgeleid, aldus de publieke opinie.
De minister wil best aan potentiële rechtse stemmers tegemoet komen en zal al die schoolwatjes wel eens even goed de oortjes wassen en heeft dus ook wel oren naar dit voorstel van de onderwijsraad.
Wat een glansrol: een verpleegster die eigenhandig, voordat het kabinet of haar partij uit elkaar knalt, het onderwijssysteem in Nederland
wel (naar voorbeeld van haar eigen schooltijd: rekenen, taal en een ouderwets gezellige VERPLICHTE citotoets; zo! nu klopt de wereld weer!...), even grondig zal gaan reorganiseren, als betrof het hier een slecht opgeruimde gipskamer.
Ik geloof niet dat de minister echt, van dichtbij, iemand kent die op dit moment in het onderwijs werkt, als leraar van het een of ander.
Ik geloof best dat de minister veel verstand van politiek of gezondheidszorg heeft, maar wellicht niet veel verstand van onderwijs, daar heeft ze dan ook de onderwijsraad voor.
Over welke generatie leraren deze het hier hebben, die te laag opgeleid zou zijn,
is mij trouwens niet helemaal duidelijk, want vrijwel iedereen die ik ken op mijn werkvloer volgt wel een studie, om in de functiemix te kunnen werken als mentorencoördinator, intern begeleider, vertrouwenspersoon, zeilinstructeur; alles wat bevoegd en bezoldigd gedaan kan worden dus...
Ooit onbevoegd voor de klas gegooid (vanwege het schreeuwende tekort aan leraren en geen formatie-geld) wilden de meesten uiteindelijk toch die bevoegdheid, daarnaast ook stomweg omdat ze zich graag verder willen ontwikkelen zijn vrijwel al mijn collega's, ook op andere scholen, druk aan het blokken voor tentamens, referaten en portfolios.

Studeren kost bovendien geld, veel geld, en onderwijsinstellingen zullen zich niet laten dwingen om dit voor alle tweedegraders die ze in dienst hebben te betalen, de kans dat dit voor eigen rekening van de docenten komt is dus vrij groot, dat worden allemaal langstudeerders, dubbel vangen.
Geen jaartje vrij voor Strangebrew als ze volgend jaar afstudeerd, dóór (hoort u het knallen van de zweep?) in de mallemolen van werken, studeren, kinderen opvoeden en proberen nog een leven te hebben daarnaast.
Misschien dat ik er straks heel veel baat bij heb, bij zo'n master, als het prestatieloon wordt ingevoerd en ik eindelijk vet carrière
(hoort u mijn hysterische schaterlach?) kan gaan maken in mijn beroep!
Misschien kunnen we dan wel met z'n twintigen fijn vestigingsdirecteur, jaarlaagcoördinator of plaatsvervangend-conrector gaan lopen spelen op onze school, of erover gaan lopen soebatten wie er in die functiemix mag werken
in een hele nieuwe laag interim-management die we erbij hebben verzonnen (hoort u de gebakken lucht ontsnappen?) om virtueel iets aan te sturen of te implementeren (want toch eeuwig 'in reorganisatie'),op basis van...ja... van wat eigenlijk?
Omdat dát carrière maken is in het onderwijs.
Prestatie zit hem immers niet in het bieden van een suf klein veilig klasje, voor jonge mensen die dat nodig hebben.
Prestatie zit in groot denken, in hervormen! Zucht.

No comments: