Tuesday, March 15, 2011

Verwarrende vondst.

Zo kun je het ook noemen.
De dingen die ze vinden geven op z'n best een dwarsdoorsnede van de veertiende eeuw naar de tweede oorlog en terug.
Nu hebben ze een stuk muur gevonden, maar volgens mij nog steeds niet de stadsmuur die een beetje kwijt is, ik vrees dat het een vondst is, waar ze helaas weer niet zo veel mee kunnen.
Het is bovendien weer eens een haastklus, er moet gebouwd worden dus; "jullie hebben veertien, ho nee, wacht dertien uur om alles in kaart te brengen, succes!".
De stad Nijmegen is een vreemd geval; ze loopt de hele tijd te claimen dat ze de oudste stad is, gebaseerd op stadsrechten van een romeinse keizer.
Maar ze zoekt zich een ongeluk om bewijs te vinden voor daadwerkelijke bewoning in de middeleeuwen, iets wat op permanente bewoning zou kunnen duiden en dus de claim van Maastricht, oudste bewoonde stad, onderuit zou kunnen schoffelen (en dat bedoel ik niet eens grappig maar archeologisch).
De muurresten zijn dan ook hoogstwaarschijnlijk van een oud overblijfsel dat er in de romeinse tijd wellicht al was, maar pas eeuwen later door een verdwaalde boer opnieuw in gebruik is genomen; een stukje muur en een beerput: geen groot verdedigingsbolwerk met allerlei potentieel stadsgewoel erachter, een beerput...
Maastricht heeft nog steeds de betere (stads)kaarten, ook al hebben ze geen officieel briefje waarop staat dat ze zich stad mogen noemen.
Maastricht voelt oud, Maastricht heeft gewoon niet alles afgebroken, alles is er nog, zo goed als intact, en dat is niet omdat Maastricht nooit geraakt zou zijn door bommen, zij het dan ook daar "friendly fire", om de bruggen onklaar te maken voor de vijand.
Nijmegen wil zoooooooo graag de oudste stad zijn, en dan vinden ze een beerput.
Ach.

No comments: