Friday, March 04, 2005

Ik weet het weer...

...dat is waar ook.
Ik weet alweer wat me mankeerde, ik had op weg naar de try-out een item op de radio gehoord over Hoogervorst's laatste wapenfeit.
De discussie over orgaandonatie moest wat hem betrof maar eens een make-over krijgen.
En het gaat al meteen een kant op waar je je vraagtekens bij kunt zetten.
De minister wil burgers die als orgaandonor geregistreerd staan voorrang geven op de wachtlijst voor transplantaties.
Want voor wat hoort wat.
Een sanctie dus, want als je niet wil doneren ga je lager op de lijst.
De VVD-bewindsman maakte zich vooral druk over moslims die op religieuze gronden hun organen weigeren af te staan, maar die wel organen willen ontvangen als ze ziek zijn.
"Dat wringt" zegt hij verbolgen, "Het is hun schuld dat de wachtlijsten zo lang zijn".
Waarom zoomt zelfs deze discussie in op de Islam?
Met orgaandonatie na het overlijden heeft het Jodendom immers ook problemen, want op de vraag; "wanneer ben je dood?" heeft niet zomaar iedere rabijn een snel antwoord.
Het verrichten van een harttransplantatie is in dit vraagstuk al meer dan eens vergeleken met een dubbele moord.
Op de donor, omdat zijn of haar hart nog klopt, terwijl de hersenen dood zijn, maar toch.
En op de ontvanger, omdat bij deze een slecht functionerend hart wordt omgeruild voor een hart met een onzekere toekomst.
En in principe mogen Hindoe's ook geen organen doneren, omdat het geloof ervan uitgaat dat je in het geheel gecremeerd dient te worden.
Jehova's liggen ook vaak dwars.
Ze mogen geen vreemde organen ontvangen, maar ook niet medeplichtig zijn aan een daad die ze met kanibalisme vergelijken, want het lichaam neemt vlees en bloed van een ander op.
Geen transplantaties dus, want dat verbiedt "Gods wet", op straffe van uitsluiting.
Korte lijstjes worden het dus.
Want na plek tien op de wachtlijst, achter de coulante christenen en atheisten, maak je vast niet veel kans op een lang leven meer, dus die namen kunnen we schrappen.
Tenzij die eerste tien roken, te weinig sporten, of juist teveel met alle risico's vandien.
Mensen die wel eens te hard rijden in de auto, te vaak friet eten, vaak ruzie zoeken in de kroeg en regelmatig in een steekpartij verwikkeld raken....
Die komen ook niet bovenaan.
Je kunt eindeloos doorgaan met bedenken van mensen die het eigenlijk niet verdienen.
Eigenlijk vond ik het wel beetje passen in de tijdsgeest en in de xenofobe, paternalistische houding van dit kabinet in het algemeen.
Boontje komt om zijn loontje...

No comments: