Saturday, April 16, 2005

Warm

Het had kunnen gaan over die keer dat bij een abdij-bezoek de broeder die ons rondleidde, vreemd genoeg, nogal erg gecharmeerd was van mij.
Het had kunnen gaan over het toneelstuk waarin ik een dansende prostituee speelde.
Het had kunnen gaan over al mijn blunders, inschattings-fouten en sociale onhandigheden.
Het ging uiteindelijk over de team-training waarbij ik kennelijk nogal prominent op lompe toon had geopperd "ik ga naar huis".
Dus dat viel mee.
De rest van de avond was een lange reeks van ontmoetingen met mensen die ik al heel lang niet meer had gezien.
En van mensen die ik vaak en graag zie.
Sommigen zaten in mijn allereerste lesgroep, sommigen een paar jaar achter elkaar omdat ze maar niet slaagden, sommigen heb ik maar heel kort meegemaakt maar dan met een impact van 8 op de schaal van Richter...
Een paar van hen lopen nog regelmatig het gebouw binnen om koffie te drinken en bij te kletsen.
Allemaal zijn ze volwassen.
Bomen van kerels waar ik tegen op moet kijken, geen kleine opdondertjes.
Moeders met kinderen, geen drama-queens.
Ik heb een hele warme douche gehad.
Ik prijs me gelukkig.
Heb ik dat allemaal in die korte tijd verworven?
Tien jaar is niets, een vloek en een zucht.

schoolkamp schier, de binnenplaats, demo in amsterdam

No comments: