Wednesday, September 28, 2005

Dood pietje...


tekening geleend: Michel de Klerk (architect 1884 - 1923)
Ofwel dode mus.
Het idee was bredere opvangmogelijkheden voor en na schooltijd en liefst op iedere school.
Het opvang-plan is bovendien geemancipeerd en gunstig voor de economie, want dubbele capaciteit per gezin.
Ik heb zelf ook opvang nodig om mijn beroep, andermens kinderen van straat houden, uit te kunnen oefenen.
Het zou veel rust opleveren als ik kan werken op andere momenten dan de "tijd-vensters" die een basisschool me biedt.
Hoera!
Maar daarna kwam toch al gauw de klad in mijn opgetogenheid.
Scholen willen dat toch helemaal niet?
Ik heb daar zelf al een paar keer tenenkrommende discussies over gehad.
Ik wil graag werken, en dat werd eerst als mijn persoonlijke luxe-probleem beschouwd.
Keuzes maken...werken of alleen maar wachten tot de kinderen thuis komen en altijd tijd hebben om te komen knutselen/kijken naar toneelstukjes onder schooltijd/te vergaderen met de andere moeders over de schoolreisjes en mee te gaan naar bibliotheek/kinderboerderij/tentoonstelling fulltime moeder zijn...
Maar ik moet zo nodig werken.
Ik, en ik alleen, moet er dus maar uit zien te komen wanneer ik kan werken.
En dat ik ondertussen ook moet werken om zoiets als schoolgeld te kunnen betalen is kennelijk alleen voor mij een doorslaggevend argument.
De opmerking dat ik dan maar geen kinderen had moeten krijgen valt geheid...einde discussie want "full circle"...

Van Aartsen maakte me blij met een mooi, maar dood vogeltje.
Het rammelt aan alle kanten in de uitvoering van dit plan.
Ik hoorde van het lumineuze idee om bijstandsmoeders in te zetten.
Want het is een feit dat die vrouwen de hele dag niets te doen hebben en vaak ook geen echtgenoot in de huiskamer hebben zitten waar ze voor moeten koken en wassen.
Wie past er dan op hun kinderen of mogen ze die meenemen?
Goed, slecht plan...
Vrijwilligers dan maar.
Hoe verhoudt zich dat dan tot de professionalisering van die opvang?
Ik vond het draaien van de overblijf killing en was iedere keer blij als ik ze levend in hun klas kon afleveren.
Want weet ik veel wat ik doe, ik ben beter met pubers...
Laat dat over aan mensen die er verstand van hebben of in ieder geval, ervarings-deskundig zijn, meer dan alleen met hun eigen kroost, op dat vlak.
Nu kun je een plan na geleverde kritiek beter uitwerken en opnieuw op de agenda zetten denk ik dan.
Een slecht plan biedt namelijk volop ruimte voor verbetering.
Maar zo werkt dat niet bij dit kabinet.
DEN HAAG - VVD-aanvoerder Van Aartsen vindt de kritiek op zijn plan om de kinderopvang voor en na school te verbeteren "gewoonweg kwaadaardig".
Tegenstanders maken een karikatuur van het plan om het vervolgens te kunnen afschieten, betoogde hij dinsdagavond op een partijbijeenkomst in Den Haag.
Bron: Nu.nl.

Beter onderbouwde politiek is kennelijk geen optie, in plaats daarvan huilt de ene bewindsvoerder na de andere dat het allemaal zo gemeen is.
Dat de pers te kritisch is, dat mensen hun beleid geen eerlijke kans geven, dat hun beweegreden verkeerd uitgelegd worden, de burgers snappen het gewoon niet...
Speciaal daarom (om maar even bij recente beeldspraak te blijven) een setje vogeltjes terug:

Want wanneer dringt het nu eindelijk tot politici door dat mensen heel goed begrijpen wat er gezegd wordt, maar dat ze het gewoon zat zijn.
Want de rekenvoorbeelden over onze bestedingspatronen kloppen niet.
De roep om de hand op de knip te houden wordt overnight ingewisseld voor het gekraai dat geld moet rollen.
Van dergelijke discontinuiteit krijgen mensen bultjes.
Maar al dat gelieg stoort me uiteindelijk veel minder dan dat kinderachtige gemiep zodra er tegengas uit de samenleving komt.
Je gaat toch niet de politiek in als je geen dikke huid hebt?
Rot toch op.

1 comment:

Roelof said...

Ik zag Van Aartsen vanochtend ergens in de journaals verschijnen tijdens die bijeenkomst. Wat een suffe boel, totaal geen leven en beleefd klappen enzo. Inhoudelijk was het in die hele korte samenvatting ook bedroevend slecht. (ik ga ervanuit dat de heren/damens van de journaaals hun vak verstaan).
En dan zijn fouten niet toe kunnen geven. Wat een prutser is die man. En dat wil fractievoorzitter worden.