Tuesday, September 13, 2005

Oh, nou dan!

Uit het weblog van onze burgermoeder:
Zaterdag 10 september
De ochtend gaat heen aan het uitzoeken hoe het kan dat Tresor Kalemba op last van de IND door de vreemdelingenpolitie is opgepakt en vastgezet. De IND blijkt te hebben geblunderd en de vreemdelingenpolitie heeft op zijn minst niet nagedacht. Mensen uit Congo mogen tot nader order niet worden uitgezet en als er een aanvraag voor verblijf loopt hoort iemand niet te worden opgepakt...
http://tinyurl.com/coeum

No comments: