Saturday, September 10, 2005

Vrouwen, wat zijn dat?

Op geen enkele wijze gaat de SGP in op de positie van de vrouw binnen haar gelederen.
Ze geven slechts een juridisch verweer, en daarmee is de kous af.
Ik vind het allang best.
Het waren in mijn ogen al geen serieus te nemen gesprekspartners.
Teveel tegenstrijdigheid, te weinig beschaving.
"Wij zijn voor de doodstraf. Wij baseren ons standpunt op de Bijbel. In de Bijbel lezen we dat als iemand een ander van het leven berooft, hij geen recht meer heeft om zelf te leven. Dit kunnen we vinden in Genesis 9:6: 'Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden'."
Need I say more.

2 comments:

Thijs said...

doorredenerend is het voordeel wel dat als ze hun programma ten uitvoer brengen het aantal SGP-ers ook drastisch af zal nemen

Strangebrew said...

Dat is waar, en is een mooie gedachte.
;).