Wednesday, February 21, 2007

As.

Van palmtakken.
Om te gedenken dat je ooit zult sterven, en tot stof zult wederkeren.
Het is Aswoensdag voor de katholieken, ook hier in de lage landen.
"Lent" begint, veertig dagen van bezinning.
Ik ben geen katholiek, heb niets met boete en schuld, maar ik houd van tradities, stiekem dan...en ik blijf erbij dat het op zich zinvol klinkt.
Veertig dagen nadenken over hoe je in het leven staat.
Of zou kunnen staan.
Ik maak me zoals bekend drukker om onnozele nederlanders dan over "de allochtonen".
Vandaag hoorde ik op de radio een vrouw die zei dat ze zeer zeker niet zou vasten, want "ze waren maar gewoon nederlanders", dat "doen die buitenlanders allemaal maar in hun eigen land...dat vasten".
Ook al is de link naar de Ramadan niet zo heel erg ver gezocht, een beetje nederlander zou toch op z'n minst ook een beetje moeten weten van ons zogenaamde joods/humanistische/christelijke erfgoed.
Dat is toch waar het in dit land steeds allemaal om gaat, als het op integreren aankomt?
Laat zo'n onnozele hals, dan ook eens wat leren.

Veertig dagen was Jezus in de woestijn, om te vasten en na te denken.
Tijdens die dagen zijn veel kerken in het paars versierd, of wappert er een paarse vlag.
Er wordt haring gehapt op aswoensdag omdat men geen vlees placht te eten tijdens de vastentijd.
Op 25 maart wordt Jezus verwekt, of wat daar voor door moet gaan, op die dag viert een katholiek de annunciatie.
En het kruisje op je hoofd liet iedereen zien dat je een tijd van geestelijke retraite in was gegaan.
Een uit zwang geraakte maar normale traditie in de onderste helft van ons land.
Velen maken zich zo druk over allochtonen, dat ze vergeten hoe en hoe divers hun eigen landgenoten zijn...

No comments: