Tuesday, October 05, 2010

Melanie Schultz?

Ze gaat in het kersverse kabinet de ministerspost van Infrastructuur en Milieu (samenvoeging van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat) overnemen.
Maar... die kennen we toch?
Die was toch lid van het Leidse "khoòr" ?...

No comments: